Intervention area

ASF is presently working in Dhaka, Manikgonj, Tangail, Barishal, Bhola,Borguna, Munshigonj, Narayangonj, Gazipur, Jamalpur, Mymensingh, Sherpur, Kishorgonj, Nawgaon, Kurigram and  Dinajpur all district.

Address of Branch Office
Branch Name Address
01.Mirpur Branch offices Arafah Shakti Foundation- ASF-Mirpur-1,Paik Para.
02.Savar Branch offices Arafah Shakti Foundation  ASF-Joyna Bary Road
Near Khanka Sharif
03.Karaniganj Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Atikuti, P.O: AtiBazar.P.S: Karaniganj, Dist: Dhaka
04.Narayangonj Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
2 No Baburail House#304, Mubarakshah Road, Narayangonj Shadar.
05.Arayhajar Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Duphtar, P.O: Duphtar, P.S: Aryahajar, Dist: Narayangonj
06.Rupgonj Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Mazina nodir par, P.O: Rupgonj, P.S: Rupgonj, Dist: Narayangonj
07.Saturia Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF-Vill: Saturia, P.O: Saturia Bazar, P.S: Saturia, Dist: Manikgonj.
08.Dhumki Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Jamtoli, P.O/PS: Dhumki, Dist: Potuakhali.
09.Golachipa Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF Vill: Kharijjaman, P.O: Golachipa Shadar, P.S: Golachipa, Dist: Potuakhali.
10.Lohajang Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Kolma, P.O: Kolma, P.S: Lohajang. Dist: Munshigan
11.Rowmari Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF-Vill: Ghovindonagor, P.O: Rowmari Bazar, P.S: Rowmari, Dist: Kurigram.
12.Barishal Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Ghovindonagor, P.O: Rowmari Bazar, P.S: Rowmari, Dist: Kurigram.
13.Wazirpur Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Atipara, P.O: Atipara, P.S: Wazirpur, Dist: Barishal.
14.Amtoli Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Amtoli Bazar , P.O: Amtoli Bazar, P.S: Amtoli Bazar, Dist: Borguna.
15.Bakshigonj Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Bakshigonj Bazar, P.O: Bakshigonj Bazar,P.S: Bakshigonj , Dist: Jamalpur
16.Fulbari Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Fulbari Bazar, P.O: Fulbari, P.S: Fulbari, P.S: Dinajpur.
17.Badolgachhi Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Badolgachhi Bazar, P.O: Badolgachhi Bazar, P.S: Badolgachhi, Dist: Nauga.
18.Nalitabari Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Ambagan, P.O: Nalitabari, P.S: Nalitabari, Dist: Sherpur.
19.Trishal Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Shingrail, P.O: Kathal Bazar, P.S: Trishal, Dist: Moymonshing.
20.Ghatail  Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Pakurdhia Bazar, P.O: Ghatail, P.S: Ghatail, Dist: Tangail.
21.Charfasion Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Purbhocharjuguna, P.O: Dularhat P.S: Charpushan, Dist:  Bhola.
22.Koctiadi Branch offices Arafah Shakti Foundation ASF
Vill: Itna , P.O: Itna Bazar, P.S: Kochiadi, Dist: Kishorgonj.